Dokumenty

Naše firma se zaručuje přesnou evidencí a dodání m veškeré dokumentace.

Ke všem našim přípravkům vedeme pečlivou dokumentaci Bezpečnostních listů  v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. Podle nařízení REACH (Nařízení ES 1907/2006) a nové nařízení CLP (Nařízení ES 1272/2008).

používáme jen přípravky schválené zákonem 120/2002 Sb - o podmínkách uvádění biocidních přpravků na trh. Mezi biocidní přípravky patří insekticidy, repelenty, rodenticidy aj.

Vždy se řídíme zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví osob, zvířat a životního prostředí.

Monday the 21st.