Dezinfekce

Dezinfekce - základem zdraví člověka je čisté prostředí. Úkolem dezinfekce je zamezení cest vstupu škodlivým mikroorganismům (na plochách, předmětech či okolí).  Dále odstranění patogenních mikrobů, plísní  pomocí chemických a fyzikálních metod.

Dezinfekci nabízíme: veřejných prostor

                            ohniskovou - v ohnisku nákazy

                            preventivní - ve veřejných zařízeních

                            dezinfekce - bytů po zemřelých

Průběžná dezinfekce -  kde jsou zvýšené nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí .

Kompletní dezinfekce po biologickém odpadu (odstranění krve, moči aj.) aby se zabránilo možnému přenosu onemocnění (žloutenka, HIV aj.). Hrozí vážné poškození zdraví.

Plísně - mohou vyvolávat alergické reakce, při dlouhodobém působení vznik astmatu. )Dalším problémem způsobeným plísněmi jsou kožní onemocnění (exemy), gynekologické problémy a poruchy jater.

Monday the 21st.